Wednesday, November 22, 2006

7.11.2006 Albertinkatu, Helsinki

img_0057.jpg

No comments: